Skip to content Skip to footer

KULLANIM KOŞULLARI

13.06.2003 Tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince, internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 SATICI

Unvan: YATED Fuarcılık A.Ş.

Adres: Marinturk İstanbul City Port Batı Mah. Sahil Yolu Cad. 6D 1. Kat No: D-5 Merkez

Pendik/ İstanbul/ Türkiye

Telefon : +90 0216 330 32 44

E-Posta : [email protected] 

1.2 ALICI

Unvanı / Adı, Soyadı:

Adresi :

Telefon:

E-Posta:

(Adres, Telefon, E-Posta bilgileriniz, sipariş aşamasında belirteceğiniz biçimiyle, ayrıca daha önce gerçekleştirilen fuar katılım sözleşmesindeki ilgili bilgileriz ile sözleşmeye eklenecektir.) 

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği ve fatura detayında nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmet satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Bosphorus Boat Show Fuarı katılımcılarına özgü olarak trafize elektrik kablolama, su hattı bağlantısı, basınçlı hava bağlantısı ile ADSL hattı bağlantısı sağlanması hizmetleri ile halı satışıdır.

Hizmet ve ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, satış bedeli ve ödeme şekli satış faturasında belirtildiği gibidir. Teslimat 17-24 Şubat 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak olan Bosphorus Boat Show Kara Fuarı’nda ALICI’nın hizmeti kullanacağı biçimde en geç 17 Şubat 2024 tarihinde gerçekletirilecektir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Kredi kartı (VISA, MasterCard, American Express) veya banka havalesi ile alışveriş yapılabilir.  Bir (1) işgünü içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişler verildiği an değil, kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapıldığı veya havalenin hesaplarımıza ulaştığı zaman işleme alınacaktır. Bu maddede belirtilmeyen ödeme yöntemleri kesinlikle kabul edilmez.

4.2 – Sözleşme konusu ürün internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği kişi/kuruluşa ve 17-24 Şubat 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak olan Bosphorus Boat Show Kara Fuarı için ALICI’ya tahsis edilen yerde teslim edilir.

4.3 – Sözleşme konusu ürün ALICI`dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ya da sunulacak ise, teslim edilecek ya da sunulacak kişi/kuruluşun teslimatı ya da ürünü kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 –  SATICI bu Sözleşmeye konu ürün siparişlerini yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura eşliğinde teslim edecektir.

4.5 – SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim etmekle sorumludur.

4.6 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı veya onaylı nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI`nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.7 – SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 30 gün içinde siparişindeki ödeme şekline göre defaten iade edilir.

4.8 – Teslim alındıktan sonra ürünü sağlayan firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır. Bu yüzden, teslimat sırasında sorunlu olduğu tespit edilen ürün aynı gün içerisinde daha sonra, tutanak [email protected] ‘ye bildirilmelidir.

4.9 – SATICI ürün siparişi ile ilgili çalışmalara başlayarak, en geç 17 Şubat 2024 günü ürünün teslimini sağlayacaktır. 

MADDE 5 – CAYMA

ALICI 17 Şubat 2024 tarihinden 15 gün öncesine kadar cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkını kullanan tüketiciye SATICI tarafından geri ödeme 30 işgünü içerisinde yapılır. 

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Sözleşmenin 5. maddesinde gösterilen süreden sonra cayma hakkı kullanılamaz. 

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.